Hoppa till huvudinnehåll

Mer om tid och hälsa

Henri Bergson är en av 1900-talets stora filosofer och hade nyskapande tankar om vårt moderna förhållningssätt till tiden. Vi ska inte fördjupa oss alltför mycket i hans filosofi utan i stället se vad den skulle kunna ha för praktiska konsekvenser för din tidshantering i vardagen och din hälsa.

Helt kort kan vi tala om tid på två sätt. Det första utgår från klocktiden, som vi kan mäta och analysera. Det andra handlar om tiden så som vi människor upplever den i verkligheten. Många av våra problem, hävdar Bergson, handlar om en sammanblandning av dessa båda tidsuppfattningar.

Han menar att vårt vanliga sätt att utgå från klockan ger en skev uppfattning genom att tiden delas upp i en serie distinkta punkter. Sekunder läggs till minuter, minuter läggs till timmar, och vi inbillar oss kunna analysera och mäta tiden precis som vi mäter avståndet mellan två punkter i rummet. Vi utgår då ifrån att tiden kan delas upp i orörliga ögonblick, ungefär som en rad stillbilder som tillsammans bildar en film.

Men den verkliga tiden består inte av enskilda ögonblick utan av ett oavbrutet ”nuflöde”. Ögonblicken ligger inte uppradade bredvid varandra, utan tränger in i varandra. Bergson jämför med en melodi där tonerna följer på varandra men inte kan separeras eftersom klangen av den förra färgar den efterföljande.

Bergsons tankar mötte delvis motstånd, bland annat från Albert Einstein, men har också inspirerat åtskilliga forskare, konstnärer, och författare. Låt oss se om de också kan inspirera dina frågor om hälsa. Vi belyser tre områden som vi tror kan vara relevanta för dig.

  1. Att stycka sönder klocktiden eller uppleva den verkliga tiden

Ofta försöker vi stycka sönder tiden i delar som ska passa in i våra kalendrar. Genom att bolla med minuter hit och timmar dit försöker vi att effektivisera vår planering av klocktiden. Men enligt Bergson är minuter och timmar bara symboler, försök att översätta verkligheten till generella begrepp. Och som alla symboler ger de endast en skev bild av verkligheten.

Den verkliga tiden upplever vi i stället genom intuition, då vi är helt närvarande i nuet. Det kan handla om att ge sig hän i en busig lek med barn, eller om sport, musik och dans. Eller om enkel stillhet i naturen, om mindfulness eller bön.

Intuitionen är det enda sätt på vilket vi kan få en total erfarenhet av verkligheten. Bergson likställer intuitionen med att vandra genom en stad och klocktiden med att betrakta staden utifrån en ritning. Ibland talar vi om att människor som är närvarande i nuet lever i flow (på svenska ungefär ”flöde”), vilket har visats minska stress och befrämja välbefinnande och hälsa.

Naturligtvis behöver vi i rimlig grad anpassa oss till det moderna samhällets behov av synkronisering och planering. Men kanske kan det vara värt att då och då fråga dig om du mest styckar sönder tiden eller verkligen befinner dig i nuflödet.

  1. Att sträva mot det perfekta tillståndet eller uppleva verkligheten

Kanske känner du igen dig i erfarenheten att ständigt sträva mot nya mål, som om livets mening vore att uppnå vissa önskvärda tillstånd. Om jag bara når idealvikten, smärtfrihet, projektmålet, drömhuset eller semestermålet osv. så blir allt perfekt. Det kan leda till att tiden just nu känns som en passage på väg mot något större, något bättre.

Men enligt Bergson luras vi av de symboler som vi använder för att beskriva klocktiden. Dessa symboler av bestämda datum och bestämda klockslag ger intryck av att det finns orörliga tillstånd, ögonblick av lycka som går att frysa som en stillbild. Medan vi fåfängt jagar tillstånd som inte finns, missar vi att uppleva den verkliga tid som ständigt flyter fram. På sätt och vis går vi då också miste om själva livet. I vår målfokuserade värld kan det därför vara värt att lite oftare ställa frågan: fokuserar du på resan eller på målet, på verkligheten eller på symbolerna?

  1. Du förändras ständigt, vare sig du vill eller ej

Under utvecklingen av verktyget har vi samtalat med många människor om hälsa och livsstil. Det är vanligt att människor säger att de inte vill förändra någonting. ”Jag är så nöjd med mitt liv just nu att jag faktiskt inte ser något att ändra på.” Eller ”Jag har förändrat vad jag kan i mina levnadsvanor”. Andra menar att det är för sent att förändra något.

Det utgår ofta från ett antagande att förändring innebär en rubbning av något som annars hade förblivit konstant och kommer från vårt sätt att betrakta klocktiden som en serie orörliga tillstånd.

Men detta är en villfarelse menar Bergson. Tvärtom är verkligheten, nuflödet, hela tiden i rörelse. Det betyder också att vår kropp och vår omgivning hela tiden förändras, vare sig vi vill det eller ej. Hälsan och livet förändras idag, oavsett vilka livsstilsförändringar du gjorde igår. Vi har därför valet att bejaka förändringen och åtminstone till viss del försöka påverka förändringsriktningen eller blunda för att vi förändras och passivt flyta med.

Hur vill du förändras just nu?

 

Referenser:

Henri Bergson Introduktion till metafysiken

Åsa Nilsonne Vem är det som bestämmer i ditt liv?

Redo att delta?

PriusHealth är ett initiativ från Göteborgs och Lunds Universitet som dagligen ger dig tankeväckande frågor för att inspirera till nya hälsosamma steg. Det finns som både en öppen hemsida och ett fördjupande verktyg. Om du vill få tillgång till verktyget, som ger dig ytterligare material och möjligheten att följa dina framsteg i en forskningsstudie, så anmäl ditt intresse här.

Delta
Bild på dator som visar priushealth.org