Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsteamet

PriusHealth är ett forskningsinitiativ som dagligen ger dig tankeväckande frågor för att inspirera till nya hälsosamma steg.

Det finns tillgängligt här som både en öppen hemsida och ett fördjupande Hälso- och livsstilsverktyg i en forskningsstudie.

PriusHealth har utvecklats sedan 2014 av vårt forskningsteam vid Göteborgs universitet, Lunds Universitet och Region Skåne i nära samverkan med personer med typ 2-diabetes.

Sedan 2017 har initiativet expanderat till att inkludera alla personer som vill förebygga och behandla livsstilssjukdomar.

Anders Rosengren

Leg. Läkare / Docent

Anders Rosengren är diabetesforskare och läkare. Han har studerat den genetiska, molekylära och kliniska bakgrunden till typ 2-diabetes och publicerat i internationella tidskrifter som Science, Cell Metabolism, Nature Communications och Science Translational Medicine. Han har utsetts till en av Framtidens Forskningsledare i Sverige av Stiftelsen för Strategisk Forskning och till Ragnar Söderbergforskare i medicin. Anders Rosengren leder forskningsinitiativet, skriver innehållet och är ansvarig prövare för forskningsstudien.

Emelia Mellergård

Leg. psykolog, doktorand

Emelia Mellergård är psykolog och doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet. Hennes forskning berör hälsa och livsstil i relation till typ 2-diabetes, med fokus på patientfaktorer som påverkar diabetesutvecklingen över tid och på patienternas personliga upplevelse av hälsa – såväl fysiskt, psykologiskt som existentiellt. Emelia Mellergård har varit med i utvecklandet av forskningsinitiativet.

Hannah Nenonen

Med. Dr., Forskningskoordinator

Hannah Nenonen är forskare på endokrina och metabola sjukdomar. Hennes forskning omfattar kvinnliga hormonsjukdomar samt den molekylära och kliniska bakgrunden till typ 2-diabetes. Hannah Nenonen koordinerar det övergripande initiativet och är ansvarig för analys av forskningsdata och databashantering.

Maria Fälemark

Forskningssjuksköterska med diabetskompetens

Maria Fälemark har arbetat extensivt med prevention och behandling av livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes i primärvården. Sedan 2012 arbetar hon som forskningssjuksköterska och har samordnat både läkemedelsprövningar och livsstilsstudier. Maria Fälemark bidrar till innehållet om livsstilsaspekter och sköter de kliniska delarna av forskningsstudien.

För att möjliggöra detta initiativ har vi samarbetat med en rad experter, inklusive Paul Tyler, expert på användarvänlighet, Emelia Mellergård, klinisk psykolog, Malin Bäckman, klinisk psykolog, Gunilla Willstéen, dietist & Happiness webbyrå.

Kontakt

Om du vill börja använda den öppna hemsidan eller få tillgång till Hälso- och livsstilsverktyget så klicka här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har återkoppling eller förslag till förbättringar.

Epost: internetverktyg@gu.se

Press

För alla frågor rörande press och media, vänligen kontakta oss via kontakt@diabetesstudie.se och ange ”Press” i rubriken.