Hoppa till huvudinnehåll
""

En personlig hälsning

Välkommen till Prius Health!

Verktyget är ett forskningsinitiativ från Göteborgs och Lunds Universitet för dig som vill förbättra din hälsa, dina levnadsvanor och ditt mående.

Själv har jag forskat kring åldrandesjukdomar sedan 20 år tillbaka, och min forskargrupp har kartlagt genvarianter och sjukdomsmekanismer bakom typ 2-diabetes. Under detta arbete var det en fråga som framstod som allt mer central:

Borde det inte gå att förena kunskaperna från grundforskningen med den insikt som gjorde sig påmind i samtal med människor: att hälsa handlar om mer än bara kost, motion och mediciner, att det också handlar om självkännedom, stresshantering och en balanserad livsinställning, områden där sjukvården skulle kunna bli ofantligt mycket bättre i sitt stöd?

Så föddes idén till detta verktyg, som utvecklats i samverkan mellan universitet och sjukvården sedan 2013.

Vad är då PriusHealth?

Verktyget sätter dina hälsovanor i ett större perspektiv och hjälper dig att se hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt. Verktyget utgår från den senaste forskningen men använder öppna frågor för att sporra dig att tillämpa kunskapen på ett personligt sätt i din vardag.

Reaktioner från användare

Många deltagare berättar entusiastiskt att verktyget har förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vilket inte bara påverkat deras levnadsvanor men också deras grundläggande livsinställning.

En del säger att de på verktyget hade hoppats få den ”slutliga sanningen” om vad som är rätt livsstil. Men vi vill undvika fällan att ge patienter exakta livsstilsprotokoll. Det angreppssättet har testats i tidigare studier men ger sällan långsiktiga effekter, helt enkelt därför att det inte finns någon slutlig sanning om hur just du ska leva. I stället hjälper verktyget dig att anpassa alla de råd som bjuds till din egen situation.

Jag slås ofta av det paradoxala i att välinformerade läkar- och forskarkollegor kan lyssna på kongressföreläsningar om typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom, för att minuten senare vandra ut till fikapausen och sätta i sig en kaloristinn kaka med precis de ingredienser som föreläsningen varnade för.

Det talar för att bristande kunskap sällan är huvudproblemet. Att vi borde äta mindre och röra oss mer är ju känt sedan sekler. Det behövs inget nytt verktyg för att berätta det. Problemet är att denna kunskap är så svår att få in i vardagsrutinerna, för oss alla. Det är därför verktyget behövs.

En ny väg mot modern hälsa

Verktyget är en nyttig motvikt mot de förenklade och snabba svar som ofta dominerar idag, där utrymmet för eftertanke ständigt krymper, där Internet alltmer kommit att handla om den yttre bilden av mig själv.

Samtidigt pekar verktyget framåt, och dess öppna reflekterande frågor behövs för att vi inte bara ska nå högre livslängd utan också hög livskvalitet. Forskning visar att vi mer än någonsin behöver ett andningshål för vårt inre liv, där vi kan ta ett steg tillbaka och se vad som ger hälsa och en hållbar livsstil i ett större perspektiv.

Jag är därför mycket hoppfull. Det finns så många användare som berättar för oss hur verktyget sår frön som gror, att när de väl har börjat vid verktyget så börjar saker hända.

Vi hoppas att du ska känna dig varmt välkommen och få mycket glädje av verktyget!

Anders Rosengren

Anders Rosengren

Leg. läkare, Docent, Göteborgs universitet / Lunds Universitet/ Region Skåne

Redo att delta?

PriusHealth är ett initiativ från Göteborgs och Lunds Universitet som dagligen ger dig tankeväckande frågor för att inspirera till nya hälsosamma steg. Det finns som både en öppen hemsida och ett fördjupande verktyg. Om du vill få tillgång till verktyget, som ger dig ytterligare material och möjligheten att följa dina framsteg i en forskningsstudie, så anmäl ditt intresse här.

Delta
Bild på dator som visar priushealth.org